Sanata Evet

1.jpg

8. Tiyatro Köyü geliyor

2020 Yılında 8. sini gerçekleştireceğlmiz tiyatro köyü buluşması iiçin çalışmalar çok yakında başlayacak konu ile ilgili görüş ve önerilerinizi dernek yönetimine iletebilirsiniz
Karadeniz Tiyatrolar Birliği 2020