Sanata Evet

4.jpg
  Karadeniz Tiyatrolar Birliği Derneği (KATİB) 2010 yılında Karadeniz Bölgesinde Tiyatro Sanatı ile uğraşan Profesyonel ve Amatör Tiyatro ekiplerinin yöneticileri tarafından merkezi Samsun olarak kurulmuştur. Derneğin Geçici yönetim kurulu üyeleri; Suat ÖZGÜLTEKİN, Ersoy ÇELİKPAZU, Murat Can KİBİROĞLU Oktay GENÇ, Erhan BAŞOĞLU, Şenol YAŞAR ve Hakan ALKAN’dır.

  Derneğin resmi kurulumu gerçekleştikten sonra ki ilk yönetim kurulu üyeleri;

  Suat ÖZGÜLTEKİN (Yönetim Kurulu Başkanı)

  Metin PİYALE

  Şenol YAŞAR

  Nurgül ÇOLUK

  Cemal ŞENKAL olmuştur.

  Dernek kuruluşunda “Karadeniz’e Kıyısı Olan Kent Tiyatroları Birliği Derneği” ismi altında kurulmuştur. Ancak daha sonra ki yıllarda Karadeniz’e Kıyısı olmayan illerinde derneğe üye olmasıyla birlikte 2016 yılı Aralık ayında yapılan genel kurulda tüzükte isim değişikliğine gidilmiş ve üyelerin tamamının oylarıyla derneğin yeni ismi “Karadeniz Tiyatrolar Birliği Derneği” olarak değiştirilmiştir. Dernek üyelikleri kurumsal olarak değil kişisel olarak gerçekleşmekte ve her üye kendi tiyatrosunu temsil etmektedir.

  Derneğin 2019 Yılı yönetim kurulu şu isimlerden oluşmaktadır.

  Başkan : Atilla özgen

  Başkan Yrd. : Metin Piyale

  Sekreter : Gülbahar Karaduman

  Muhasip Üye : Ersoy Çelikpazu

  Üye : Can Tazebaş

  Günümüzde Karadeniz’de faaliyet gösteren 29 tiyatro ekibinin katılımcılarından oluşan 145 üyesi ile faaliyetlerine devam etmektedir.

  Kuruluş Amacı

  Dernek, Karadeniz Bölgesinde tiyatro yapan ekiplerin örgütlü bir yapıya ulaşarak birlik, beraberlik ve ortak sanat üretimini desteklemek. Tiyatro Sanatının Karadeniz Bölgesinden başlayarak Ülkemizde gelişmesini sağlamak, Karadeniz’e kıyısı olan Ülkelerin Tiyatro faaliyetlerini izlemek, bilimsel ve sosyal işbirliği yapmak, Tiyatro sanatı ile ilgili faaliyet gösteren tüm özel kuruluşlar, resmi kurumlar, sivil toplum örgütleri ile ortak projeler düzenlemek amacı ile kurulmuştur.

  Üye Tiyatrolar:

  KATİB (Karadeniz Tiyatrolar Birliği) genel prensip olarak ilinde veya ilçesinde aktif olarak tiyatro yapan ve düzenli olarak perde açan tiyatroların üyeliğini kabul ediyor. KATİBİN 2010 yılından 2018 yılı sonuna kadar toplamda 31 tiyatro üyesi olmuştur. Ancak zaman içerisinde bazı tiyatrolar KATİBİN örgütsel yapısından ayrılmıştır. KATİB de 2018 yılı Kasım ayı verilerine göre şu anda 29 üye tiyatro bulunmaktadır.

Karadeniz Tiyatrolar Birliği 2020