Sanata Evet

2.jpg  05.05.2020 tarih ve 31118 sayılı Resmi Gazete ile Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardıma İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapılmıştır. Yapılan bu değişiklikle eski yönetmelikte yer alan Amatör ibaresi kaldırılmış, Gerçek kişi veya Dernek ve Vakıfların yürüttüğü Amatör Tiyatro Projelerine nakdi olarak yapılan Devlet Desteğinin çekildiği bildirilmiştir.

AMASYA BULUŞMASI


Yaşar Gündem
13 Temmuz 2019

Karadeniz Tiyatrolar Birliği 7.Tiyatro Köyü Buluşması Amasya’da gerçekleşti. 4-7 Temmuz 2019 tarihleri arasın da gerçekleşen buluşmaya 150’nin üzerinde tiyatrocu katıldı.
Dört gün boyunca yaşanılanları hatırlayalım. Bakalım neler olmuş, kim kime dokunmuş ve nasıl güzellikler, zenginlikler ilişmiş hayatımıza.

2020 Yılında 8. sini gerçekleştireceğlmiz tiyatro köyü buluşması iiçin çalışmalar çok yakında başlayacak konu ile ilgili görüş ve önerilerinizi dernek yönetimine iletebilirsiniz
Karadeniz Tiyatrolar Birliği 2020